Oferta

OFERTA

TERAPIA

#KRYZYS #TERAPIA

Różne mogą być przyczyny słabych czy słabszych wyników firmy. Bywa, że jest nimi sytuacja zewnętrzna, taka, jak pandemia i jej konsekwencje. Czasem ich źródło jest wewnątrz firmy. Złe wyniki mogą być konsekwencją spadku sprzedaży, ale też paradoksalnie jej intensywnego wzrostu. W obu tych przypadkach organizacja nie nadąża za zmianami sprzedaży. Niezależnie od przyczyn niezbędne jest szybkie, systematyczne działanie, które ukierunkują firmę w stronę rentowności. Stworzyliśmy produkt, który kompleksowo prześwietli firmę i uzyskawszy odpowiedź, gdzie jest przyczyna sytuacji, zaproponuje konkretny plan działania. Nie rozwiążemy problemów za właściciela i/lub zarządzających, skutecznie pomożemy nadać działaniom priorytety, miary oceny postępów i doradzimy, co w danej sytuacji zrobić.

Nasz produkt #TERAPIA w odpowiedzi na #KRYZYS zawiera 3 składowe:
#zarządzanie kosztami
#sprzedaż
#optymalizacja organizacji.
Każda ze składowych to oddzielny pakiet doradczy, dobierany w zależności od sytuacji.

ODNOWA

#STAGNACJA #ODNOWA

Mało jest firm, które kroczą drogą ciągłego liniowego rozwoju. Cykl życia produktów, ale także firm składa się także z okresów zatrzymania rozwoju, stagnacji, która grozi utratą pozycji na rynku, a w konsekwencji spadku wyników. Niezależnie od przyczyn, pojawia się potrzeba wtłoczenia w firmę nowych pomysłów, czasem produktów, zachęcić zamknięte struktury do działania. Wiemy, że proces ten bardzo trudno rozpocząć własnymi siłami zarządzających. Czasem ze względu na brak czasu, czasem dlatego, że impuls zewnętrzny jest najlepszym katalizatorem zmian. I jeszcze jedno – proces zmian w firmie to wyrzucenie wszystkich jego uczestników ze strefy komfortu.

Nasz produkt #ODNOWA w odpowiedzi na #STAGNACJA zawiera 3 składowe:
#procesy biznesowe
#motywacja
#oferta - produkt.
Każda ze składowych to oddzielny pakiet doradczy, dobierany w zależności od sytuacji.

STRATEGIA

#ROZWÓJ #STRATEGIA

Każda firma chce się rozwijać. Jeżeli rozwój jest organiczny to w zasadzie pozostaje tylko jego bieżący monitoring. Jeśli jednak firma chce „skoczyć” w nowe obszary biznesowe, aby istotnie zwiększyć swój biznes, wtedy ryzyko działania zaczyna rosnąć. Łatwo przy takim skoku pozostawić w tyle rentowność i przeciążyć ludzi, co w konsekwencji kończy się bardzo dużym wysiłkiem bez efektu dodatniego. Nasze wsparcie pomaga wykonać skok w sposób przemyślany i systemowy. Z zaangażowaniem ludzi, którzy zobaczą w tym swoje miejsce i szansę. Jednocześnie w pełni kontrolując sytuację finansową, aby wysiłek jednoznacznie i wymiernie się opłacił.

Nasz produkt #STRATEGIA w odpowiedzi na #ROZWÓJ zawiera 3 składowe:
#produkty/oferta i sprzedaż
#firma - ludzie
#finanse.
Każda ze składowych to oddzielny pakiet doradczy, dobierany w zależności od sytuacji.