Case studies

CASE STUDIES

Koncepcja i studium wykonalności dla hotelu

np. Mazury - 150 pokoi 4*,
Trójmiasto - 200 pokoi 3* lifestyle,
Beskidy - 100 pokoi 5*,
park krajobrazowy - 100 pokoi 4*

Zawsze rekomendujemy wykonanie koncepcji marketingowej hotelu przed realizacja studium wykonalności. Dzisiejszy rynek hospitality to rynek, na którym wygrywają pomysły i ich konsekwentna realizacja. Do tego namawiamy Inwestorów. Tylko przygotowany, ponadczasowy i przeliczony model sprawdzi się w długim okresie. W końcu hotel to inwestycja na wiele lat.

Projekty reorganizacyjne i restrukturyzacyjne dla branży farmaceutycznej

np. grupa farmaceutyczna 0,5 mld obrotu

Nasz Partner jest wybitnym specjalistą rynku farmaceutycznego. Dlatego w projektach z tego rynku możemy wykorzystać wyjątkową wiedzę, ale także znajomość specyfiki branży. Zrealizowaliśmy zarówno krótkie projekty doradcze, jak i wieloletni program wsparcia menadżerskiego dla dużej grupy rynku farmaceutycznego.

Strategia dla sieci hoteli resortowych w Polsce

Im większa firma, tym bardziej potrzebuje spisanej, aktualizowanej strategii. Poproszono nas o wykonanie 10-letniej strategii dla sieci obiektów, które maja stac się kluczowym graczem na rynku hoteli resortowych w Polsce.

Opracowanie i przeprowadzenie projektów rozwoju pracowników w oparciu o Assessment Center oraz Harrison Assessment Tests

Programów rozwoju pracowników jest wiele. Nasz Partner zna pewnie większość z nich. Po latach doświadczeń wybrał koncepcję Harrison Assessment, jako wyjątkowy i skuteczny. Po szeregu projektów jesteśmy tego pewni.

Koncepcja SPA

np. Trójmiasto 4*,
Pieniny – Medical SPA

Nasze doświadczenie i znajomośc rynku czynią nas specjalistami szeroko pojętego rynku hoteli SPA. Tworzymy dla istniejących lub planowanych hoteli koncepcje obszarów SPA. Naszym celem jest zagwarantowanie wyrózniającego się, ale praktycznego konceptu, który zadowoli przyszłych Gości.

Audyty biznesowe, marketingowe i operacyjne

wiele obiektów od 3 do 5*

Lubimy pracować w hotelach i dla hoteli. Zależy nam na tym, aby coraz większa ich ilość pracowała profesjonalnie, wykorzystując swój potencjał i potencjał ludzi w nich pracujących. Realizujemy audyty, których celem jest zaproponowanie kierunków zmian, rekomendacji, które w naszej ocenie przyczynią się do rozwoju hoteli i przyniosa satysfakcjonujące wyniki finansowe właścicielom.