Obszary działania

OBSZARY DZIAŁANIA

KONSULTING HOTELARSKI

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Przygotowujemy studia wykonalności, biznes plany i pozyskiwanie finansowania. Studia wykonalności przygotowywane przez konsultantów MuMotive Group opierają się na rzetelnych analizach rynkowych. Analizy finansowe, biznes plany oraz prognozy funkcjonowania hotelu wykonywane są na podstawie unikatowych koncepcji marketingowych, dostosowanych do wskazanej lokalizacji. Prezentują finansowe możliwości inwestycji hotelowych. Wypracowane przez nas dokumenty są używane
w procesie podejmowania decyzji
o finansowaniu projektu. Z uwagi na ponad 20 letnie doświadczenie Partnerów MuMotive Group w biznesie hotelowym opracowane przez dokumenty i raporty stanowią profesjonalne i kompleksowe wsparcie w procesie realizacji projektów hotelowych.

KONSULTACJE ARCHITEKTONICZNE,  NADZORY TECHNICZNE

Dzięki zaangażowaniu w budowę hoteli od etapu greenfield, aż po grand opening, posiadamy udokumentowane doświadczenie w kreowaniu i realizacji dobrze przemyślanych, zoptymalizowanych inwestycji hotelowych. Współpracujemy
z architektami w celu dostarczenia Państwu projektu skonfigurowanego
w taki sposób, aby przez cały cykl życia przyszłego hotelu, działał on na optymalnym poziomie.

AUDYTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Audyty działalności operacyjnej istniejących obiektów, analizują wszystkie aspekty działania hotelu takie jak: wszelkie procesy operacyjne, jakość pracy personelu, procesy sprzedażowe oraz marketingowe, analizę wewnętrznych procesów i procedur, założeń budżetów sprzedażowych i kosztowych. Efektem przeprowadzonych działań audytowych są dostarczone Klientom wskazówki. Proponujemy rozwiązania służące optymalizacji działalności danego obiektu.

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU

Profesjonalne zarządzanie biznesem to duże wyzwanie. Oferujemy wsparcie świadczone przez doświadczonych praktyków, którzy łączą unikatową wiedzę ekspercką
z wieloletnim doświadczeniem w branży FMCG, pharma, retail
i hospitality. Partnerzy i Konsultanci MuMotive Group posiadają
 
w sumie ponad 100 letnią praktykę zarządczą w takich obszarach operacyjnych jak: zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie finansami, zarządzanie sprzedażą i marketingiem, zarządzanie personelem, a w samej branży hospitality zarządzanie gastronomią, zarządzanie housekeepingiem, zarządzanie recepcją, zarządzanie SPA. Usługa zarządzania skierowana jest do Inwestorów i Właścicieli, którzy poszukują możliwości wsparcia procesu zarządczego (w całości lub w części) przez specjalistów. Nasz udział może mieć charakter zarówno miękki, doradczy
w procesach, jak i twardy, przejęcia odpowiedzialności za efekty organizacyjne i wynik.

PROCESY HR

Coraz częściej zarządzający firmami zauważają, że rozwój kompetencji miękkiego HR w firmie to nigdy nie kończący się proces, który warto zastąpić lub uzupełnić wsparciem specjalistów z zewnątrz, których doświadczenie wykracza poza procesy i specyfikę jednej firmy. To często jest najlepszym katalizatorem zmian w oczekiwanym kierunku.

RESTRUKTURYZACJA I SUKCESJA

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja to prawne i ekonomiczne odbudowanie dobrej kondycji firmy. Restrukturyzacja to nie proces likwidacji. To Zarządzanie firmą w szczególnie utrudnionej sytuacji. Dotychczas wejście syndyka do przedsiębiorstwa kojarzone było
z rozpoczęciem procesu przejmowała zarząd firmą, czego głównym celem było tylko spłata długu firmy do wierzycieli. Obecnie przejęcie zarządu przez licencjonowanego Doradcę Restrukturyzacyjnego to rozpoczęcie realizacji działań, mających na celu wyznaczenie drogi do zadowalających efektów ekonomicznych. Konsultanci MuMotive Group są ekspertami, którzy przez wiele lat i w różnych sektorach polskiego rynku, zarówno uczestniczyli w projektach rozwoju firm jak i ich reorganizacji czy jej uzdrawiania. Współpracowali z właścicielami, uzyskując z nimi wyniki, które pozwalały firmie na nowo rozwinąć biznesowe żagle.

Dlaczego MY? Bo mamy wielorakie doświadczenie biznesowe: finansowe, marketingowe, sprzedażowe, HR-owe. Działamy szybko, opieramy się o sprawdzone narzędzia zarządcze. Jesteśmy w stanie sprawnie dokonać audytu w obszarach biznesowych jak i zaproponować plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa i wesprzeć właścicieli w procesie jego wdrażania. Mamy duże doświadczenie negocjacyjne
i windykacyjne. Mamy też, co jest niebagatelnie ważne, doświadczenie w budowaniu i motywowaniu pracowników. Wiemy jak zarządzać zmianą, tak aby cały zespół pracujących na rzecz przedsiębiorstwa , z ufnością zaangażował się w nowe zadania. Pomagamy też wierzycielom przedsiębiorstw, które powinny przejść proces restrukturyzacji. Nasza siła to zespół
o udokumentowanych sukcesach w zarządzaniu, finansami, sprzedażą i personelem. Z nami droga na szczyty jest prostsza!

SUKCESJA

Każda firma co jakiś czas staje przed koniecznością zmiany na stanowiskach liderów organizacji lub jej właścicieli, chcących zacząć realizować swoje pasje i marzenia w inny sposób lub po prostu przejść na emeryturę. To nie tylko proces oparty na kwestiach prawnych i podatkowych ale przede wszystkim na kwestii kontynuacji biznesu i jego sukcesu lub ożywienia go innymi pomysłami na jego dalszy rozwój. To proces, który wywołuje wiele emocji nie tylko u właścicieli firmy ale także
u pracowników, często obawiających się tak wielkiej zmiany po latach współpracy z dobrze znanym managerem lub właścielem. Można się do tego dobrze przygotować. Wówczas ta zmiana może okazać się sukcesem Firmy- całej firmy. Często rozwiązanie okazuje się proste:

Dobry wybór nowego zespołu liderów, na co najmniej 2 lata przed spodziewanym przekazaniem firmy przez właściciela innym osobom. Okres ten powinien posłużyć do przygotowania nowego menedżmentu do odpowiedzialnego, zgodnego z założeniami właścicieli, piastowania obowiązków zarządczych. Konsultanci MuMotive Group dysponują narzędziami do diagnozy odpowiednich kandydatów na sukcesorów oraz do planowanego, procesu ich rozwoju.

Drugie rozwiązanie to utworzenie „pomostowego, czasowego zespołu zarządzającego”, który poza operacyjnymi celami
i zadaniami zarządczymi, pomaga rozwinąć potencjał pracowników, tak aby w stosunkowo krótkim czasie mogli przejąć zarząd firmy.